Close

Информация за COVID-19

За изминалата седмица от 19.10.2020г. до 23.10.2020г. в 38.ОУ има карантинирани 48 ученици, от които 1 потвърден случай на вирусна инфекция с Covid-19. Карантинираните учители са 3, от които 1 потвърден случай на вирусна инфекция с Covid-19.

От ръководството