Close

Информация за COVID-19

За изминалата учебна седмица 12.10.2020г.-16.10.2020г.  в 38 ОУ „Васил Априлов“ няма съмнителни и/ или идентифицирани случаи на заразени ученици, учители и непедагогически персонал с COVID-19.   

Директор М.Димитрова