Close

Информация за COVID-19

За изминалата учебна седмица 05.10.2020г.-09.10.2020г.  в 38 ОУ „Васил Априлов“ няма съмнителни и/ или идентифицирани случаи на заразени ученици, учители и непедагогически персонал с COVID-19.                                                                                                                 

Директор М.Димитрова