Close

Информация за COVID-19

Към 23.03.2021г. в 38.ОУ „В.Априлов“ има 2 ученика и 1 учител с доказан Covid-19 и 3 ученика, контактни на Covid-19.
От ръководството