Close

Информация за COVID-19

Към 12.03.2021г. в38ОУ „В.Априлов“ има само 1 ученик, контактен на Covid-19. Няма болни ученици и учители от Covid-19.

От ръководството