Close

Информация за COVID-19

Към 25.02.2021г. в 38ОУ няма болни или контактни на Covid-19 ученици и учители.
От ръководството