Close

Информация за COVID-19

Към 08.02.2021г. в 38ОУ няма болни и/или контактни на Covid-19 ученици и учители.
От ръководството