Close

Информация за COVID-19

Към 15.01.2021г. в 38ОУ няма положителни или контактни на Covid-19 учиели и ученици.
От ръководството