Close

Информация за COVID-19

Към 18.12.2020 г. в 38 ОУ няма ученици и учители, карантинирани като контактни или с доказана вирусна инфекция с Covid-19.
От ръководството