Close

Информация за COVID-19

Към 23.11.2020 г. в 38 ОУ има 4 ученици, карантинирани като контактни и 1 ученик с доказана вирусна инфекция с Covid-19. Учители с доказана вирусна инфекция с Covid-19-2.
От ръководството