Close

Информация за COVID-19

Към 15.11.2020 г. в 38 ОУ има карантинирани, като контактни, 16 ученици. Контактни учители-1. Учители с вирусна инфекция с Covid-19 – 2.
От ръководството