Close

Информация за COVID-19

Към 11.11.2020 г. в 38 ОУ има карантинирани 29 ученици, от които 2 потвърдени случая на вирусна инфекция с Covid-19. Контактни учители-1. Учители с вирусна инфекция с Covid-19 – 1.
От ръководството