Close

Информация за COVID-19

Към 06.11.2020 г. в 38 ОУ има карантинирани 29 ученици, от които 4 потвърдени случая на вирусна инфекция с Covid-19. Учители с вирусна инфекция с Covid-19 – 2.

От ръководството