Close

Информация за Ковид

За изминалата учебна седмица 21-25.09.2020г. в 38 ОУ „Васил Априлов“ няма съмнителни и/ или идентифицирани случаи на заразени ученици, учители и непедагогически персонал с COVID-19.