Close

Заповед № РД09-4657/23.09.2021 г. на министъра на образованието и науката относно определяне на 03.10.2022 г. за неучебен ден за учениците от училищата на територията на страната, в които има изборни секции.