Close

Заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция