Close

Заповед № РД-09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране обучението от разстояние в електронна среда, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас