Close

ЗАПОВЕД № РД09-4059/30.08.2022 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА