Close

Записването на учениците, приети на трето класиране

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00 ч. до 17:00 ч. на 18.06.2019 г.

При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството