Close

Занимания по интереси

Уважаеми родители,

Във връзка с промените в Наредбата на МОН за приобщаващо образование и изискването за организиране на занимания по интереси през втория учебен срок на 2018/2019г. на учениците от 38 ОУ „Васил Априлов“ и за да внесем малко яснота, правим следните разяснения:

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>