Close

Занимания по интереси – Балетна школа „Теодора Байчева – ТЕРПСИХОРА “

Танц на малките балерини от 38 ОУ, първи „б“ клас, от – Балетна школа „Теодора Байчева – „Terpsihora Dance Studio „с художествен ръководител Теодора Байчева. Децата изпълниха девиза на клуба: „Забавлението е танц и дисциплина“ и получиха от родителите много аплодисменти.