Close

Занимания по интереси – Клуб „Забавна занимателна математика“

Занимания по интереси – Клуб „Забавна занимателна математика“, с ръководител Стефка Игнатиева и нейните учениците от 4 „г“ клас участваха заедно с ученици от 2 „б“ клас, от клуб ЗИ Дигитална и емоционална интелигентност „Отворен код-3“, с ръководител Силвия Стефанова, в иновативен бинарен урок на тема: „Бинарен код или редица от 0 и 1“.

Урокът имаше за цел да обедини два клуба, с ученици от различна възрастови групи, и двама преподаватели от две различни дисциплини. Основните цели бяха изпълнени, а именно: Интердисциплинарен подход и осъществяване на междупредметни връзки, стимулиране на непознати възможности, воля на детското въображение, цялостен и логичен учебен процес, разширяване на знания, увереност и креативност,  както и да се оцени труда на учениците,  които се занимават със занимания по интереси. Не на последно място пропедевтика, а именно, големите ученици да стимулират интереса на малките ученици в надграждане на знания и възможности.

Гости на урока бяха: г-жа Мариета Димитрова-директор на 38 ОУ, Мирослав Христов-ЗДУД и Роса Иванова учител по математика и ИТ.