Close

До кандидатите за длъжност „Учител в ГЦОУД“

Интервюто с кандидатите, подали заявление за назначаване на длъжността „Учител в ГЦОУД“, ще се проведе на 08.09.2021г. от 13:00ч. в 38ОУ.