Close

Длъжностно лице

Длъжностното лице по защита на данните в 38ОУ „Васил Априлов“, гр. София е Сергей Тодоров Андреев, към когото можете да се обърнете с въпроси на тел.:+359 878625413 или на имейл: gdpr.38ou@gmail.com