Close

Денят на Земята

Учениците от 38 ОУ „Васил Априлов“

отбелязаха за поредна година

Денят на Земята

с множество инициативи, а кампанията премина под мотото:

 „Светът е красиво място и си струва

да се борим за него.“

Денят на Земята е международен празник,  който се чества ежегодно на 22-ри април в 174 държави. Целта му е да координира действията, насочени към опазването на околната среда и биоразнообразието в нея.

Денят на Земята има за цел да подтикне хората да бъдат по-внимателни към околната среда, а учениците от ОУ „Васил Априлов“ и тази година не пропуснаха да отбележат този важен ден. Проведоха се дискусии, разговори, рисуваха се картини. Децата даваха идеи за по-зелена и чиста планета. Г-жа Иванита Илиева- библиотекар в училището проведе множество срещи в първите и вторите класове, а разговорите бяха насочени към Природата, към уважението към нея и изключителното значение да сме отговорни, състрадателни и грижовни личности. Нашите ученици са мотивирани да работят ежедневно, за да съхранят живота на планетата в неговата естествена и пълноценна форма. Училището ни се изпълни с настроение, а картини и плакати, посветени на темата имаше във всяка класна стая.

Денят, 22 април се отбелязва от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Денят на Земята се чества за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.