Close

Дейности – 1а клас

Club „Happy Boys and Girls“ (1А клас)

Тържество – „Вече сме грамотни“ (1 А клас) /29 март, 2022/

Празничен концерт – 24 май (Кино „Влайкова“) (1А клас) /23 май, 2022/