Close

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Поради официално обявената грипна ваканция със  заповед  №РД09-155/24.01.2020г. на министъра на образованието и науката дните от 27.01.20г. до 04.02.20г. включително се определят за неучебни дни за учениците от София-град. Междусрочната ваканция обявена на 05.02.20 се запазва. Учениците следва да се явят на училище на 06.02.20г. както следва:
I смяна – 1 клас /от 08:20ч./, 2 , 3 и 7 клас /от 07:30ч./
II смяна – 4 , 5 и 6 клас/от 13:30ч./
Състезанията „Знам и мога“ и „Лонгман“/английски език/ ще се проведат по предварително утвърдения график на 25.01.20г.
Състезанието „Аз и числата“ променя датата си – ще се състои на 07.02.20г. от 12:30ч. до 13:10ч.