Close

График за получаване на неполучени удостоверения за завършен клас/ начален етап

На 08.09.2021г. в двора на училището:

I а, б, в, г     – 9:00 – 10:00 ч.

II а, б, в, г    – 10:00 – 11:00 ч.

III а, б, в, г   – 11:00 – 12:00 ч.

IV а, б, в, г   – 12:00 – 13:00 ч.