Close

Грамота от Президента на Република България

Президентът на Република България удостои с грамота 38 ОУ „Васил Априлов“ за благородния жест, проявената съпричастност и принос в реализирането на благотворителната инициатива “ Българската Коледа“