Close

Грамота от Екопак България

На 28.02.2018г. 38 ОУ „Васил Априлов“ бе отличено с Грамота от изпълнителния директор на Екопак България г-н Тодор Бургуджиев за отлично представяне в инициативата „Седмица на рециклирането с Екопак“. 38 ОУ „Васил Априлов“ е част от мрежата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“.