Close

Вълнуващ час по музика – 2 г клас

На 14 март 2024 г. на гости на 2 г клас с класен ръководител Яна Христова на гости бяха родителите на Деян Стоянов – г-жа Смиляна
Лозанова и г-н Юлиян Стоянов – цигулари. Те изнесоха концерт с произведения на Вивалди, Моцарт, Чайковски и Камий Сен-Санс.
За децата беше един вълнуващ час по музика.