Close

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с обявеното извънредно положение Министърът на здравеопазването издаде заповед  № РД01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на нови епидемиологични мерки на територията на Рeпублика България. Една от тях е преустановяване на учебните занятия в училищата и университетите до 29.03.2020 г. или до промяна на обстоятелствата.
Министърът на образованието и науката и Началникът на РУО – София-град са издали свои разпореждания за организиране на дистанционно обучение, използвайки съвременните възможности на информационните и дигитални технологии. Педагогическият състав на училището реши, че ще приложи всички разнообразни форми на обучение на учениците от 38.ОУ. Учителите ще работят по график , като за времето и формата на работа ще бъдете информирани лично от всеки учител. С цел да бъдат децата Ви обучени на ниво, моля да се спазват всички поставени задачи от учителите. Редовната комуникация ще бъде реализирана през възможностите на електронния дневник Школо БГ, през социалните мрежи, през вайбър/фейсбук  групите на учениците.  От изключителна важност е Вашето участие в образователния процес на детето Ви като негови родители!
Уважаеми родители и ученици, екипът на 38.ОУ ви приканва ежедневно да следите електронния дневник за съобщения, събития, учебни материали и задачи!
Важно е да се спазват всички разпоредени правила от здравните власти. Моля не допускайте събиране на децата на едно място.
При промяна на обстоятелствата ще бъдете информирани своевременно!