Close

Писмо на родители на ученици от IV г клас

ПНие, долуподписаните родители на ученици от IV г клас в столичното 38 училище „Васил Априлов“, пишем настоящето по повод добилата публична известност и предизвикала множество коментари случка от един обикновен учебен час в класа на нашите деца. >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

вижте повече

Покана за общо събрание

            РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 28.01.2019г.  ОТ  19:00ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД: 1.Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018г. 2.Вземане на решение относно вида и храктеристиките на работното облекло, ...

вижте повече

Събеседване с кандидати

На 14.01.2019г. /понеделник/, в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за позиция: - Учител на деца с умствена изостаналост – от 11:00 часа; - Учител БЕЛ – прогимназиален етап от – 11:30 часа; - Учител по руски език – лектор от ...

вижте повече

Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ! Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

вижте повече

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018г.ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 21.12.2018г. – по 20 минути ГРАФИК Класните работи по БЕЛ в 5.б, 5.в, 5.г клас през I-ви учебен срок на учебната 2018/2019 г. да бъдат проведени както следва:5.б клас – на 04.01.2019г.5.в клас – на 08.01.2019г.5.г клас – на 04.01.2019г. 11.12.2018г. Училището е ...

вижте повече

Промяна в графика за извънкласни дейности

Направена е промяна в графика за извънкласни дейностиГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

вижте повече

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Начален курс на 28.11.2018г.І клас от 18.00ч.ІІ, ІІІ и ІV клас от 19.00ч. Среден курс на 29.11.2018г.V, VІ и VІІ клас от 19.00ч.

вижте повече

Събеседване с кандидатите за длъжност: Учител в ГЦОУД

На 28.11.2018г. от 10:30 часа, в 38 ОУ ”Васил Априлов” ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за заемане на длъжност: Учител в ГЦОУД /занималня/. От Ръководството

вижте повече

Награда за активно участие в кампанията на Столична община за по-чист въздух

На 16.11.2018г. - Денят за по-чист въздух, от 11:00 ч. г-жа Лин Чарлс - заместник-посланик на Великобритания, ще връчи на 38 ОУ "Васил Априлов" награда за активно участие в кампанията на Столична община за по-чист въздух. Наградата представлява обучителен макет, онагледяващ използването на възобновяеми енергийни източници за производството на чиста ...

вижте повече