Close

Пекарна- „Пълно щастие“ – Ема Хубанова от 7б клас

21.05.2020

Пекарна-Пълно-щастие-Ема-Хубанова-от-7б-клас

вижте повече

Син камък – Мария Димитрова -7в клас

20.04.2020

Син-камък-Мария-Димитрова-7в-клас

вижте повече

Натриев бикарбонат – Давид Стефанов – 7в клас

20.04.2020

Натриев-бикарбонат-Давид-Стефанов-7в-клас

вижте повече

Животът в едно дърво – Вяра Христова – 7г клас

20.04.2020

Животът-в-едно-дърво-Вяра-Христова-7г-клас

вижте повече

Натриев хипохлорит- Ева Илинова – 7б клас

20.04.2020

Натриев-хипохлорит-Ева-Илинова-7б-клас

вижте повече

Презентация за многоножки – Мария Димитрова – 7в клас

15.04.2020

Презентация-за-многоножки-Мария-7в-клас

вижте повече