Close

Препоръчителни учебни помагала за учебната 2023/ 2024 година

05.09.2023

Препоръчителни-учебни-помагала-за-учебната-2022-2023-г.-2

вижте повече

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

05.09.2023

СПИСЪК-НА-ОДОБРЕНИТЕ-УЧЕБНИЦИ-ЗА-УЧЕБНАТА-2023-2024-ГОДИНА

вижте повече

Препоръчителни учебни помагала за учебната 2022/2023 година

05.09.2022

Препоръчителни-учебни-помагала-за-учебната-2022-2023-година

вижте повече

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

05.09.2022

СПИСЪК-НА-ОДОБРЕНИТЕ-УЧЕБНИЦИ-ЗА-УЧЕБНАТА-2022-2023-ГОДИНА

вижте повече

Препоръчителни учебни помагала за учебната 2021/ 2022 година

03.09.2021

Препоръчителни-учебни-помагала-за-учебната-2021-2022-година

вижте повече

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

03.09.2021

СПИСЪК-НА-ОДОБРЕНИТЕ-УЧЕБНИЦИ-ЗА-УЧЕБНАТА-2021-2022-ГОДИНА-1

вижте повече

Електронно четими учебници

08.09.2020

Електронно четими учебници от I до VII клас

вижте повече