Close

Информация за услугите, предоставяни от 38 ОУ „Васил Априлов“, гр.София

30.01.2020

Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, ...

вижте повече