Close

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

20.08.2019

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" >> изтеглете ...

вижте повече

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

20.01.2015

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка - "Осигуряване на хранене на ...

вижте повече