Close

Училищен учебен план за I клас

14.09.2021

UUP-1a-klas UUP-1b-klas UUP-1v-klas UUP-1g-klas

вижте повече

Училищен учебен план за II клас

14.09.2021

UUP-2a-klas UUP-2b-klas UUP-2v-klas UUP-2g-klas

вижте повече

Училищен учебен план за III клас

14.09.2021

UUP-3a-klas UUP-3b-klas UUP-3v-klas UUP-3g-klas

вижте повече

Училищен учебен план за IV клас

14.09.2021

UUP-4a-klas UUP-4b-klas UUP-4v-klas UUP-4g-klas

вижте повече

Училищен учебен план за V клас

14.09.2021

UUP-5a-klas UUP-5b-klas UUP-5v-klas UUP-5g-klas

вижте повече

Училищен учебен план за VI клас

14.09.2021

UUP-6a-klas-1 UUP-6b-klas-1 UUP-6v-klas-1 UUP-6g-klas-1

вижте повече

Училищен учебен план за VII клас

14.09.2021

UUP-7a-klas UUP-7b-klas UUP-7v-klas UUP-7g-klas

вижте повече