Close

Училищен учебен план за I клас

14.09.2023

1а-клас- 1б-клас 1в-клас 1г-клас-

вижте повече

Училищен учебен план за II клас

14.09.2023

2а-клас 2б-клас 2в-клас 2г-клас

вижте повече

Училищен учебен план за III клас

14.09.2023

3а-клас 3б-клас 3в-клас 3г-клас

вижте повече

Училищен учебен план за IV клас

14.09.2023

4а-клас 4б-клас 4в-клас 4г-клас

вижте повече

Училищен учебен план за V клас

14.09.2023

5а-клас 5б-клас 5в-клас 5г-клас

вижте повече

Училищен учебен план за VI клас

14.09.2023

6а-клас- 6б-клас 6в-клас 6г-клас-

вижте повече

Училищен учебен план за VII клас

14.09.2023

7а-клас 7б-клас 7в-клас 7-г-клас

вижте повече