Close

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023г.

13.04.2023

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-I-тримесечие-на-2023

вижте повече

Училищен учебен план за I клас

14.09.2022

UUP_1-a_klas UUP_1-б_klas UUP_1-в_klas UUP_1-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за II клас

14.09.2022

UUP_2-a_klas UUP_2-б_klas UUP_2-в_klas UUP_2-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за III клас

14.09.2022

UUP_3-а_klas UUP_3-б_klas UUP_3-в_klas UUP_3-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за IV клас

14.09.2022

UUP_4-а_klas UUP_4-б_klas UUP_4-в_klas UUP_4-г_klas

вижте повече

Училищен учебен план за V клас

14.09.2022

UUP_5-a_klas- UUP_5-б_klas- UUP_5-в_klas- UUP_5-г_klas-

вижте повече

Училищен учебен план за VI клас

14.09.2022

UUP_6-a_klas- UUP_6-б_klas- UUP_6-в_klas- UUP_6-г_klas-

вижте повече

Училищен учебен план за VII клас

14.09.2022

UUP_7-а_klas- UUP_7-б_klas- UUP_7-в_klas- UUP_7-г_klas-

вижте повече