Close

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2024г.

07.07.2024

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-второ-тримесечие-на-2024

вижте повече

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024г.

17.04.2024

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-първо-тримесечие-на-2024г-1

вижте повече

Предварителен бюджет 2024г.

12.04.2024

Предварителен-бюджет-2024

вижте повече

Отчет за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2023

18.01.2024

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-4-то-тримесечие-на-2023

вижте повече

Бюджет за 2023г.

18.10.2023

38-БЮДЖЕТ-2023

вижте повече

Отчет за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие

18.10.2023

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-за-3-то-тримесечие

вижте повече

Училищен учебен план за I клас

14.09.2023

1а-клас- 1б-клас 1в-клас 1г-клас-

вижте повече

Училищен учебен план за II клас

14.09.2023

2а-клас 2б-клас 2в-клас 2г-клас

вижте повече

Училищен учебен план за III клас

14.09.2023

3а-клас 3б-клас 3в-клас 3г-клас

вижте повече

Училищен учебен план за IV клас

14.09.2023

4а-клас 4б-клас 4в-клас 4г-клас

вижте повече