Close

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

11.03.2022

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне ...

вижте повече

Подкрепа на родителите

16.04.2020

Подкрепа.родители.великден

вижте повече