Close

Сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

03.01.2023

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани ...

вижте повече

Официална информация за телефонните линии за психологическа подкрепа

11.03.2022

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-83/04.03.2022 г., вх. № РУО 1-09870/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне ...

вижте повече