Close

История на 38 ОУ Васил Априлов

   

38 ОУ Васил Априлов е едно от най-старите в София. Училището носи името на видния български възрожденец, а 23 март – денят, в който Васил Априлов е направил своето завещание, е негов пратронен празник.

През 1896 г. 38 ОУ се отделя като третокласно училище от Софийска девическа гимназия със 188 ученици и 13 учители. През 1900 година става прогимназия и се преименува във 2-ро Софийско петокласно училище. Сегашната сграда е построена през 1912 – 1914 година. По време на войната е използвана за болница. От 1920 г. училището е известно като 10-то основно училище „В. Априлов“, а днешното име приема след 09.09.1944 година. През 1970 г. училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – 1-ва степен.

100-годишнината на училището беше отбелязана тържествено през 1996 година.

Много талантливи артисти – Сия Челебашева, Ванча Дойчева, Жоржета Чакърова, Стефан Данаилов, Константин Коцев, писатели – Димитър Димов, Стоян Загорчинов, Денчо Марчевски, композитори – Димитър и Любомир Сагаеви, Димитър Вълчев, Константин Илиев и други са направили своите първи стъпки в училището.