Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА II-РИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС
(възможни са промени)

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  II-РИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС
(възможни са промени)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИ СРОК В УСЛОВИЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ