Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС (възможно е да има промяна)

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС (възможно е да има промяна)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 38 ОУ „В.АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

(предстои)

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ