Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ