Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС ЗА I-ВИ СРОК

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>