Close

Ръководство

Мариета Димитрова – Директор

Приемно време:

Понеделник – 14.00 ч. – 16.00 ч.

 Сряда- 10.00 ч. – 12.00 ч.

Заместник директори по учебната дейност

Пенка Гергова

Приемно време:

Сряда – 16.30 ч. – 18.30 ч.

Петък – 7.30 ч. – 9.30 ч.

Мирослав Христов

Приемно време:

Понеделник – 7.30 ч. – 9.30 ч.

Четвъртък – 16.30 ч. – 18.30 ч.

Заместник директор АСД

Силвия Стефанова