Close

Ръководство

Мариета Димитрова – Директор

Приемно време:

Понеделник – 14.00 ч. – 16.00 ч.

 Сряда- 10.00 ч. – 12.00 ч.

Заместник директори по учебната дейност

Пенка Гергова

Приемно време първи срок:
– Сряда – 7.30 ч. – 8.30 ч.
– Четвъртък – 17.30ч. – 18.30ч.

Приемно време втори срок:
– Сряда – 17.30ч. – 18.30ч.
– Четвъртък – 7.30ч – 8.30ч.

Мирослав Христов

Приемно време първи срок:
– Сряда – 17.30ч. – 18.30ч.
– Четвъртък – 7.30ч – 8.30ч.

Приемно време втори срок:
– Сряда – 7.30 ч. – 8.30 ч.
– Четвъртък – 17.30ч. – 18.30ч.

Заместник директор АСД

Силвия Стефанова