Close


38 ОУ „Васил Априлов“


гр. София 1000община Средецул. „Шипка“ № 40

близост до Военна академия, автобуси с номера 9, 280 и 306, 213, 214

телефони за връзка:

Канцелария: 02 / 944 20 80

Зам. Директор: 02 / 846 51 47

Директор: 02 / 846 53 58

e-mail: info-2222038@edu.mon.bg, aprilov_38ou@abv.bg