Close

Заповеди МОН

ЗАПОВЕД № РД09-2148/27.08.2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
свали документа

ЗАПОВЕД № РД09-2152/27.08.2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ (НВО) В 4. КЛАС, В 7. КЛАС И В 10. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 И НА ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ
свали документа

ЗАПОВЕД № РД09-2149/27.08.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА
свали документа