Close

Заповеди МОН

ЗАПОВЕД № РД09-1804/31.08.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД09-1805/31.08.2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ (НВО) В 4. КЛАС, В 7. КЛАС И В 10. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 И НА ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ

ЗАПОВЕД № РД09-2134/28.08.2020 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

(предстои)