Close

Заповеди МОН

ЗАПОВЕД № РД09-2047/28.08.2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД09-2050/28.08.2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ (НВО) В 4. КЛАС, В 7. КЛАС И В 10. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 И НА ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ

ЗАПОВЕД № РД 09-2049/28.08.2023Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ, НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.