Close

Екип


ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
МАЛИНА МАНУИЛОВА – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
МИРОСЛАВА ШАЛАМАНОВА – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КРАСИМИРА МИХАЛКОВА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ДЕСИСЛАВА ПАНДЕВА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
КРАСИМИРА СТОЯНОВА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЗОЯ ГРИГОРОВА – МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
АНТОАНЕТА БОЕВА – МАТЕМАТИКА
РОСА ИВАНОВА – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕНКА ЦВЕТКОВА – МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЦАНКО ХРИСТОВ – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
ДИАНА КОЛЕВА – ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
БОЯН БОЯНОВ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЙОЛАНТА ХАДЖИПЕТРОВА – МУЗИКА
РОСЕН НЕНОВ – ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
КАТЯ ПЕТКОВА – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
МАРИЕТА СЪБКОВА – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ГАЛЯ РИБАРОВА – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЕМИЛИЯ РУСКОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
РАДКА НИКОЛОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
ВАСИЛЕНА ПЕНЧЕВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
РАДОСТИНА ВЛАЙКОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
МИЛА АТАНАСОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЛ
ЛИДИЯ БУЛЕВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
РУМЕНА ОББОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
АНГЕЛИНА РАДОСЛАВОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
СТЕФКА ИГНАТИЕВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
СИЛВИЯ ШОПОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
КРИСТИНА РАДЕВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
НИКОЛИНКА ГАНЧЕВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
НЕЛИ СВЕТОСЛАВОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
ИВА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
СИЛВИЯ ИЛИЕВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
СИБИЛА КАИШЕВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ – УЧИТЕЛ В ЦДО
ДАНИЕЛА МИЛОВИДОВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
ЛАЛКА ЛАЗАРОВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
ВАЛЕНТИНА ЧОЛАКОВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА – НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ
МАНУЕЛА ПЕТКОВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА – УЧИТЕЛ В ЦДО
ВЕСЕЛИНА КОМСИЙСКА – УЧИТЕЛ В ЦДО
ИВА ЦВЕТКОВА – ПСИХОЛОГ
РАЛИЦА АНАНИЕВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
МАРИСЛАВА ЖУЛИНА – ЛОГОПЕД
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАМ.ДИРЕКТОР АСД
АНГЕЛИНА РАДОСЛАВОВА – БИБЛИОТЕКАР
САШКА ГЮРОВА – ЗАТС
БОЙКО ГЕОРГИЕВ – ДОМАКИН, ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР