Close

Екип

Методическо обединение по Български език и литература в състав:

Валентин Атанасов
Малина Мануилова
Мирослава Шаламанова
София Захова

Методическо обединение по Английски език в състав:

Десислава Пандева
Ивелина Георгиева
Красимира Михалкова
Красимира Стоянова

Методическо обединение по „Математика, ИТ и КМИТ“ в състав:

Антоанета Боева
Веселина Сербезова
Десислава Иванова
Десислава Разсадова
Димитър Бекярски
Зоя Григорова
Яница Димова

Методическо обединение по „Обществени и природни науки“в състав:

Диана Колева
Диана Цветкова
Евгений Христов
Цанко Христов

Методическо обединение по „Физическо възпитание и спорт“, в състав:

Венцислав Иванов
Галя Рибарова
Катя Петкова
Мариета Събкова

Методическо обединение по „Музика, Изобразително изкуство и Технологии, “ в състав:

Боян Боянов
Диана Цветкова
Йоланта Хаджипетрова

Методическо обединение на учителите от начален етап на основно образование в състав:

Албена Михайлова
Ангелина Радославова
Василена Пенчева
Виктория Ваканова
Емилия Рускова
Кристина Радева
Лидия Булева
Мила Атанасова
Нели Светославова
Николинка Ганчева
Радостина Влайкова
Румена Оббова
Силвия Илиева
Силвия Шопова
Снежанка Йорданова
Яна Христова

Учители ГЦОУД

Виктория Иванова
Даниела Миловидова
Дарина Йончева
Зорница Андреева
Ива Димитрова
Катрин Шахова
Катя Христова
Кирила Фандъкова
Мануела Петкова
Полина Филипова
Сибила Кайнарова
Теодора Манолова