Close

Елисавета Владимирова – Български език и литература
Малина Мануилова – Български език и литература
Мирослава Шаламанова – Български език и литература
Красимира Михалкова – Английски език
Десислава Пандева – Английски език
Николинка Ганчева – Английски език
Галя Тотевска – Английски език
Ивелина Георгиева – Английски език
Райна Дончева – Немски език
Зорница Арнаудова – Немски език
Магдалена Хубчева – Френски език
Александра Домагало – Руски език
Зоя Григорова – Математика и Информационни технологии
Антоанета Боева – Математика
Роса Иванова – Математика и Информационни технологии
Евгений Христов – История и цивилизация
Цанко Христов – География и икономика
Диана Колева – Химия, Биология и здравно образование
Катя Баева – Изобразително изкуство
Мариана Дикова – Музика
Диана Цветкова – Домашна техника и икономика
Катя Петкова – Физическо възпитание и спорт
Мариета Събкова – Физическо възпитание и спорт
Галя Рибарова – Физическо възпитание и спорт
Каролина Грозданова – Физическо възпитание и спорт
Венцислав Иванов – Физическо възпитание и спорт
Емилия Рускова – Начален учител
Радка Николова – Начален учител

Василена Пенчева – Начален учител
Радостина Влайкова – Начален учител
Виктория Георгиева – Начален учител
Мила Атанасова – Начален учител
Албена Михайлова – Начален учител
Лидия Булева – Начален учител
Румена Оббова – Начален учител
Силвия Гълъбова – Начален учител
Ангелина Радославова – Начален учител
Стефка Игнатиева – Начален учител
Силвия Шопова – Начален учител
Мартина Попова – Начален учител
Мария Данаилова – Начален учител
Нели Светославова – Начален учител
Ива Иванова – Учител в ЦДО
Мария Данева – Учител в ЦДО
Кристита Радева – Учител в ЦДО
Валентина Чолакова – Учител в ЦДО
Снежанка Йорданова – Учител в ЦДО
Мануела Петкова – Учител в ЦДО
Десислава Иванова – Учител в ЦДО
Веселина Комсийска – Учител в ЦДО
Ива Цветкова – Психолог
Ралица Ананиева – Ресурсен учител
Силвия Стефанова – Библиотекар
Сашка Гюрова – ЗАТС
Бойко Георгиев – Домакин