Close

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование ще се  проведе на 23.02.2020г. от 9:00 до 13:00 ч.

     Участниците трябва да се явят 73 СУ“ Владислав Граматик“ до 8:20 часа и да заемат местата си не по-късно от 8:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност-лична карта или лична ученическа карта.

    Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и чертожни инструменти.

                                                      Директор: Мариета Димитрова