Close

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – 2 МЕСТА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 21.06.2019г. ДО 13.09.2019Г.