Close

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – 11 МЕСТА.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: ОТ 19.06.2020г. ДО 12:00ч. на 22.06.2020г.
Заявлението може да подадете в сградата на училищетоили да изпратите на  имейл адрес:  priem_1klas_38ou@abv.bg.
Ще получите отговор с входящия номер на подаденото заявление.